Recomendacións das rutas BTT

 • A contorna pola que vas circular é aberta, de libre circulación e escenario de múltiples actividades (agrícolas, deportivas, forestais, gandeiras). Mantén sempre unha actitude comprensiva, prudente, responsable e respectuosa.
 • Calquera actividade na natureza implica riscos, non sempre controlables. É a túa responsabilidade calcular os perigos do percorrido e da meteoroloxía do momento.
 • Coida o medio. Procura non molestar aos animais nin deteriorar a vexetación. Respecta as zonas privadas.
 • Cómpre levar auga, roupa de abrigo, kit de reparacións e o teléfono móbil ben cargado.
 • Debes obedecer a sinalización das rutas, dar prioridade aos peóns e cumprir coas normas xerais de circulación.
 • É importante circular con seguro. Podes tramitar a túa licenza co seguro incluído na Federación de Ciclismo.
 • É obrigatorio o uso do casco.
 • Indica no Punto de Acollida, ou a algún familiar ou amigo, que ruta vas realizar.
 • Infórmate sobre os aspectos técnicos da ruta e sobre a meteoroloxía do día.
 • No caso de ausencia de sinais de seguemento nos cruzamentos, circula polo camiño preferente.
 • Non esquezas revisar o estado da bicicleta.
 • Selecciona o itinerario adecuado en función da túa capacidade física e técnica.

Comments are closed