Información

Nesta sección poderá atopar unha recopilación de interesantes artigos sobre Santiago de Ermelo e o seu patrimonio material, inmaterial e natural.

A visita de Frei Martín Sarmiento

Ademais dos datos históricos e da documentación que se conserva sobre o mosteiro, existe un libro escrito por Frei Martín Sarmiento en 1745[1], durante unha das súas viaxes a Galicia, no que relata a súa estadía neste mosteiro. Nel fala dos coutos de Hermelo e Meiro, dos poucos veciños que tiña e da súa localización, nun lugar privilexiado para a observación da costa e da xeografía galega. No interior da igrexa fai referencia á existencia de sepulturas con representacións de báculos.   Frei Martín Sarmiento defínea coas seguintes palabras:   «la iglesia de Hermelo es muy antigua y pequeña, parecida

Ler máis

Bibliografía

ALVAR, Carlos e BELTRÁN, Vicente, Antología de la poesía gallego-portuguesa, editorial Alhambra, Madrid, 1989.   BANGO TORVISO, Isidro Gonzalo, Arquitectura Románica en Pontevedra, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1979.   DURÁN GALLEGO, Xosé Carlos, et al., En la Ruta del Románico: la iglesia sanjuanista de Santa María de Cela, Pontevedra, Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio de Publicaciones, 1991.   FALQUE REY, Emma (ed.), Historia Compostelana, Madrid, Akal, 1994 (Clásicos Latinos Medievales).   FREIRE CAMANIEL, José, El monacato gallego en la alta Edad Media, A Coruña, Fundación «Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa», 1998, 2

Ler máis